Sunday, 2 December 2012

Peranan Dakwah Dalam Media Massa

TUGASAN BLOG SIW505
Peranan Dakwah Dalam Media Massa
Ahmad Shaifful Anuar Bin Ahmad Shukor
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
No.Matrik: P-SM0123/12

Dalam era globalisasi ini, pelbagai media lahir bagi menyampaikan masej kepada orang ramai dalam bentuk media tradisional (majalah, akhbar dan sebagainya) mahupun media baru (laman sesawang, internet dan sebagainya). Secara umumnya, pengamal media dari rakyat jelata terikat dan terpengaruh dengan ‘konsep kebebasan akhbar’ dari Barat. Namun begitu, setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri bagi mengawal ‘kebebasan akhbar’. Pemikiran global khususnya dari Barat telah berpegang kepada gagasan kebebasan, liberal dan hak asasi manusia dalam menyampaikan masej kepada orang ramai (Abdul Latif, 2012). Pada prinsipnya, konsep kebebasan komunikasi dan maklumat menurut kefahaman Barat tidak menjaga batas-batas negara dan perbezaan sistem-sistem budaya. Sesiapa sahaja berhak atau bebas mempunyai, menerima, menyimpan dan menyampaikan maklumat, pendapat dan idea-idea kepada sesiapa sahaja. Teori tersebut mempunyai implikasi yang luas dengan pelbagai nilai-nilai asing bebas memasuki nilai-nilai budaya nasional.

Dikala ini, media massa digunakan sebagai alat penting untuk memburuk-burukkan Islam, memutar belitkan fakta Islam dan mengherot-berotkan suasana sehingga Islam ditonjolkan sebagai pengancam. Penghinaan terhadap Islam oleh media massa berlaku dalam beberapa cara. Antaranya adalah melalui kecaman yang lansung terhadap Rasulullah SAW, al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Kedua adalah dengan memutar-belitkan penafsiran ayat-ayat al-Quran dan Hadith. Penghinaan juga berlaku dengan membuat tafsiran-tafsiran yang salah terhadap konsep-konsep Islam seperti jihad, poligami dan sebagainya. Baru-baru ini terdapat isu filem ‘Innocent of Muslim’ yang dikatakan jalan ceritanya menghina Rasulullah SAW. Filem ini merupakan hasil arahan pengarah berketurunan Israel-Amerika (menurut pengakuannya pada AP dan Wall Street Journal), Sam Bacile alias Nakoula Basseley Nakoula, California dengan pembiayaan kos produksi menelan belanja US$5 juta. Filem yang berdurasi selama 14 minit ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda bernama Muhammad yang berpewatakkan sebagai seorang lelaki yang ‘womanizer’ iaitu gila perempuan. Bukan itu sahaja, bahkan individu yang terlibat dalam menghasilkan video ini turut menghina Al-Quran dan para sahabat Rasulullah saw. Setelah terbitnya filem ini dilaman sesawang Youtube, keseluruhan umat Islam di dunia mengutuk keras atas ideologi yang dipamerkan. Berhubung dengan penyiaran tersebut, beberapa orang warga Amerika di mana salah seorangnya Duta Amerika Syarikat (AS) ke Libya, Christopher Stevens terbunuh di Benghazi akibat ditembak dalam insiden di bangunan Kedutaan AS (Utusan Malaysia, 2012). Dapat dilihat intisari filem ini didasarkan kepentingan pihak tertentu dan berbentuk provokasi yang mahu umat Islam bertindak menangani krisis ini berdasarkan hawa nafsu berbanding keperibadian yang mulia.

Rasulullah SAW adalah seorang manusia agung dan terpuji yang harus diikuti oleh segenap lapisan masyarakat kerana Bagindalah contoh teladan yang terbaik. Kehidupan Baginda memaparkan bagaimana kehidupan yang diredhai oleh Allah SWT. Namun begitu, disebalik akhlak terpuji dan indah yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW, masih ada manusia ataupun golongan kafir yang menghina Baginda demi kepentingan diri dan pemahaman yang tertentu.

Namun begitu, media massa merupakan wahana yang paling berkesan untuk menyampaikan informasi dan maklumat terkini kepada orang ramai. Kemunculan pelbagai bentuk dan saluran media massa masa kini sama ada media cetak atau elektronik membuktikan perkembangan dan kepesatan ilmu dalam sesebuah masyarakat. Penggunaan internet yang meluas melalui laman blog di samping media massa yang sedia ada seperti akhbar, radio dan televisyen merancakkan lagi penyebaran maklumat dan informasi di kalangan masyarakat. Justeru, media massa memainkan peranan dan tanggungjawab yang penting serta amanah yang sangat berat dalam menyampaikan maklumat yang benar, tepat dan berfaedah kepada masyarakat. Bukan itu sahaja maklumat yang disebarkan oleh media massa juga perlu mengambil kira tanggungjawab mendidik masyarakat ke arah kebaikan dan kemungkaran.

Rasulullah SAW telah meletakkan beberapa prinsip dalam penyampaian dan penerimaan sesuatu berita. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maksudnya: “Sesiapa yang menyampaikan daripadaku hadith yang kelihatan dusta maka dia merupakan salah seorang pendusta”. Sikap berhati-hati para sahabat seterusnya tabiin dalam menerima sesuatu berita membawa kepada perkembangan pesat ilmu ini yang kemudiannya dikenali sebagai sistem sanad (Faisal, 2009). Ketilitian para sahabat dan tabiin jelas menunjukkan kepekaan dan keperihatinan mereka yang tinggi terhadap kualiti sesuatu berita. Islam meletakkan beberapa prinsip dan kaedah dalam penyampaian dan penerimaan sesuatu berita. Antaranya:

·      Prinsip pertama, berita yang disampaikan itu hendaklah berdasarkan kepada prinsip kebenaran dengan disokong oleh fakta dan bukti yang jelas. Berita yang disampaikan atas dasar sangkaan, khabar angin ataupun pendustaan atau penipuan mesti ditolak sama sekali. Ini adalah kerana berita sebegini sudah tentu akan membawa kepada perpecahan di kalangan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Ibn Mas’ud sebagaimana yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim maksudnya: “sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga”.

·      Prinsip kedua, media massa hendaklah mendokong al-amru bi al-ma’ruf wa al-nahy’an al-munkar. Media massa harus memainkan peranan mereka mendidik masyarakat kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Mereka tidak dinafikan terdapat banyak program-program atau slot-slot berbentuk agama, motivasi dan informasi disiarkan atau dipaparkan di media massa pada masa kini yang menyeru kepada kebaikan dan akhlak yang murni. Namun realitinya program-program yang menyeru kepada kemungkaran, berita-berita yang melalaikan dan gambar-gambar yang mengasyikkan lebih banyak disiarkan berbanding daripada program-program yang telah disebutkan tadi. Program-program yang melalaikan inilah yang lebih menarik minat para pembaca, pendengar dan penonton seterusnya memberi kesan yang buruk dalam kehidupan mereka.

·      Prinsip ketiga, media massa hendaklah mendokong perpaduan dan menjauhi perpecahan di kalangan umat Islam. Islam sentiasa mendokong dan memperjuangkan perpaduan di kalangan umat Islam. Justeru apa sahaja berita yang mendorong kepada perpecahan mesti dielakkan. Malah media massa seharusnya berperanan menjadi orang tengah yang mampu untuk mendamaikan antara kumpulan-kumpulan manusia yang bertelegah. Begitu juga berita-berita berbentuk fitnah, tohmahan, menyebarkan rahsia dan mengadu domba seharusnya dielakkan. Apatah lagi jika berita tersebut mengaibkan, menghina dan memalukan orang Islam lain. Penghinaan bukan tertentu kepada orang yang hidup sahaja malah Islam juga melarang penghinaan kepada orang yang telah mati. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Aishah sebagaimana yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, maksudnya: “Janganlah kamu menghina orang yang telah mati kerana apa yang mereka telah lakukan merupakan perlakuan semasa di dunia”. Kadangkala keburukan seseorang yang disebarkan dan dizahirkan dengan begitu mudah tanpa menghiraukan kebaikan yang pernah dilakukan. Firman Allah dalam al-Hujurat 49: 11 (maksudnya):

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman dan barangsiapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Justeru, hakikat media adalah sebagai alat yang mampu mempengaruhi pandangan, membentuk peribadi dan merangsang nurani terhadap sesuatu isu bukan satu pandangan yang wajar ditolak. Maka media yang Islamik bukan sahaja berperanan dalam mendidik dan membentuk nilai budaya yang semakin terhakis dengan produk media massa acuan barat. Bahkan, media massa seharusnya bertunjangkan kepada konsep tauhid serta sifat progresif, proaktif, interaktif tetapi objektif dalam menyampaikan masej-masej dakwah sekali gus dapat menambat hati penonton. Media massa seharusnya menampilkan dan menyiarkan lebih banyak program ilmiah yang berlandaskan syariat supaya dapat mendidik minda dan nurani umat. Dalam merealisasikan agenda tersebut, media Islamik harus berperanan bukan sahaja menyebarkan dakwah di kalangan Islam bahkan melebarkan dakwah di kalangan bukan Islam. Selain dapat mengubah pandangan golongan bukan Islam yang kian tercemar dengan dakyah Barat, ini juga mampu menarik minat golongan bukan Islam untuk mengenali dan mendekati pengajaran Islam yang sebenar sekali gus dapat berkongsi rasa keislaman tersebut. Lantaran kerana mahukan penyampaian dakwah dengan berkesan di media, tenaga kepakaran dan terlatih harus dibangunkan dalam bidang media penyiaran dan komunikasi massa. Usaha ini perlu bagi memastikan kesempurnaan penyampaian dapat menghasilkan produk media yang Islamik.
Rujukan

Abdul Latif Abu Bakar (2012). Peranan Media Dalam Dakwah Islamiah (Kertas Kerja Seminar Dakwah Nasional 2012 di Pusat Perdagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, 8-9 Oktober 2012)

Faisal Hj.Ahmad Shah (2009). Peranan Media Massa Menurut Perspektif Islam

Utusan Malaysia Online (2012), “Hina Nabi, Duta AS Mati Ditembak” Diakses dari http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20120913/lu_01/Hina-Nabi-Duta-AS-mati-ditembak, pada 1 November 2012

2 comments:

  1. boleh x ana tumpang share maklumat ini... syukran ^_^

    ReplyDelete
  2. Terima kasih atas maklumat...

    ReplyDelete